دانشگاه های مورد تایید ترکیه

دانشگاه های مورد تایید ترکیه

در ترکیه، وزارت علوم، صنعت و فناوری (Ministry of Science, Industry, and Technology) وزارتی است که مسئولیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش عالی دارد. این وزارتخانه به عنوان سازمان مرجع برای تایید و مجوز دهی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی…

-

error: Content is protected !!