شرایط بورسیه دانشگاه های ترکیه

بورسیه دانشگاه های ترکیه

  دانشگاه های ترکیه، بورسیه دانشگاه های ترکیه را برای دانشجویان بین‌المللی ارائه می‌دهند. این بورسیه‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: بورسیه‌های دولتی و بورسیه‌های دانشگاهی/خصوصی. بورسیه‌های دولتی: بورسیه‌های ترکیه (Türkiye Bursları): این بورسیه توسط وزارت آموزش…

-

error: Content is protected !!